Informatie over de Stichting

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Dhr. C.A. Koot
Secretaris: Dhr. N. Koot
Penningmeester: Mw. A. Krol


Vrijwilligers

De Stichting maakt uitsluitend gebruik van vrijwilligers voor gedane arbeid. Dit is een wisselende ploeg mensen die zich belangeloos inzet voor het behoud van de natuur. Zij kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding conform de regels van de belastingdienst.
Voor advies en expertise heeft de Stichting een vaste vrijwilliger. Ook hij kan een beroep doen op een onkostenvergoeding.


Beleidspan

Klik om de onderstaande link om het actuele beleidsplan van de Stichting te downloaden.

Beleidsplan 2021-2026 Stichting Waterplant.eu


Activiteiten

2019

In 2019 is er geen sprake geweest van enige inkomsten. De Stichting heeft fysiek geïnvesteerd in het doen van onderzoek direct in de natuur. De kosten hiervan werden gedekt vanuit particuliere gelden.
We hebben onderzoek gedaan in de volgende gebieden:
- Den Bosch en omgeving
- Halmstad en omgeving
- Macedonië, meer van Ohrid
- Diverse plekken in Brabant
- Amsterdam en omgeving
- Madeira en omgeving.

Waar wij tijdens onderzoek onze aandacht op richten is:
- waterkwaliteit (helderheid, vervuiling)
- aanwezigheid van vogels
- hoeveelheid en soorten waterplanten
- hoe de specifieke wijze van groei is op een plek
- de ontwikkeling in een bepaalde tijdsbestek van een locatie
- de effecten van milieubeleid.

2020

In 2020 werd onderzoek doen zeer bemoeilijkt door de coronamaatregelen i.v.m. vervoersbeperking.

Op dezelfde wijze als in 2019 hebben wij onderzoek naar waterplanten in de volgende regio's:
- Ardennen grensgebied België/Frankrijk
- Halmstad en omgeving
- Zuid-Limburg
- Regio's in Spanje en Portugal
- grachten van Den Haag.

In januari 2020 hebben we uitgebreid advies gegeven op afstand om het project weer helder te krijgen. Omschrijving en beeldmateriaal zijn te vinden te vinden onder 'Projecten'.

In mei zijn we gestart met het Project in Soerendonk i.s.m. Waterschap de Dommel. Dit project werd in eerste instantie uitgesteld omdat het Coronavirus in het water was geconstateerd. Startdatum werd daardoor geen maart maar mei 2020. Omschrijving en beeldmateriaal zijn te vinden te vinden onder 'Projecten'.

In augustus zijn we in gesprek gegaan met Waterschap de Dommel over het opstarten van het project in Scheiendsven. We konden fysiek geen arbeid leveren want de gronden stonden droog. Dit project zal doorlopen in 2021. Het gaat hier om het verbouwen en op de kaart zetten van eetbare waterplanten.

In oktober zijn we bezig geweest in Biest/Houthakker. Dit is een vergelijkbaar project als in Soerendonk. Dezelfde doelstelling, maar een andere locatie.


Balans en staat van baten en lasten

De Stichting is jaren financieel passief geweest tot 2020. Echte geldstromen kwamen in 2020 weer langzaam op gang.

Klik om de onderstaande link om de balans en staat van baten en lasten 2019/2020 van de Stichting te downloaden.

De balans en staat van baten en lasten 2019/2020

 
E-mailen
Bellen
Map
Info