Expertise

Stichting Waterplant heeft zijn expertise op een aantal specifieke vlakken.
De onderliggende kennis komt voort uit universitaire scholing en zeer veel praktische ervaring.
Neem gerust contact op voor meer informatie en eventueel een offerte.


Advies

Stichting Waterplant adviseert in het gebruik van waterplanten voor waterzuivering en voor het kweken van eetbare waterplanten.
Ter plaatse kan er een complete inschatting gemaakt worden en aangepast aan de situatie.
Oplossingen worden altijd gezocht in de milieuvriendelijke hoek.


Begeleiding

Boeren, vissers, tuinders en waterschappen die binnen hun bedrijf willen starten met het werken met waterplanten bieden wij een traject. Hierin begeleiden we bij het opstarten van een proef op het bedrijf. Daarop volgt begeleiding bij het kweken en eventueel verkopen van waterplanten.
Aandachtspunten zijn doorgaans:

  • Locatie beschikbaar maken voor teelt
  • Maken van keuze in soorten planten
  • Waar uitgaansmateriaal te kopen
  • Meststoffen
  • Rooien van de waterplanten
  • Verpakken van de waterplanten
  • Bezoeken van collega's
  • Levering waterplanten


Natuurontwikkeling

We geven advies op het zuiveren van water in alle waterwegen van waterschappen voor het herstel van de biodiversiteit. Het zuiveren geschied door middel van het het plaatsen van onderwaterplanten. Om balans te herstellen en behouden in natuurgebieden zijn nog een paar ijkpunten belangrijk om aandacht te geven. Denk aan de juiste waterstand, dieren in de omgeving, grondsoort, overgroei voorkomen, aanwezige mest- en afvalstoffen.
Een reden waarom waterschappen willen investeren in het vasthouden en zuiveren van water heeft o.a. met de grondverzakking in Nederland te maken.


LET OP! Stichting Waterplant is geen kweker voor verkoop aan particulieren en groothandels.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info