Voorstellen

Stichting Waterplant heeft vele jaren ervaring opgedaan en daardoor een grote expertise opgebouwd in het zuiveren van water met waterplanten.

In de jaren ‘70 is het bedrijf ‘Koot’ opgezet door Bert Koot. Het was een grote Hollandse kwekerij met waterplanten, bloemen, komkommers en andere groenten.

In de jaren ‘80 is de naam veranderd in de naam D’n Bart Waterplantenbedrijf.
Het bedrijf heeft zich toegespitst in het kweken van waterplanten. Wij leverden vooral aan grote bedrijven, kwekerijen, tuincentra, hoveniers en landschapsarchitecten.

In de jaren ‘90 werd de naam Waterplant.nl, na overlevering van vader op zoon.

Het kweken en leveren van waterplanten werd voort gezet. Daarnaast zijn we projecten gaan uitvoeren voor de overheid en waterschappen. Hierdoor konden we de waterplanten zelf plaatsen in nieuwe natuur- en wetlandprojecten om zodoende het water te zuiveren.

Onze grootste projecten waren voornamelijk in Nederland. Planten leverden we zelfs aan landen zoals België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Ierland en soms zelfs aan Amerikaanse, Afrikaanse of Aziatische landen.

In 2010 was Kees Koot de initiatiefnemer voor het oprichten van Stichting Waterplant. Hij is als Ecohydrologisch Adviseur onlosmakelijk verbonden met de Stichting. Samen met een team vrijwilligers zetten ze zich in, vanuit onze idealen en visie, om een verbeterslag te maken in het behoud van de natuur.
Door wereldwijd natuurgebieden te bezoeken leren we de natuur beter kennen in verschillende facetten. We leren van de natuur hoe waterplanten een veelzijdige functie innemen en deel nemen in de kringloop van de onderwaterwereld. Deze kennis zetten we in bij het oplossen van uitdagingen bij het werken aan projecten.

In de periode 2015/2016 heeft Stichting Waterplant zich ingezet om een bijdrage te leveren aan het creëren van gezond drinkwater in Zuidoost-Azië. Tijdens een bezoek aan Indonesië werd de foto hiernaast gemaakt, omdat we geschokt waren door de enorme vervuiling van het water. We waren enorm gemotiveerd om hierin te investeren en mens, dier en natuur te voorzien van een belangrijke basisbehoefte. Met steun van de Nederlandse ambassade hebben we getracht om in verschillende landen projecten te starten. Vanuit onze werkplek op de ambassade in Bangkok hadden we een oriëntatiegebied van onder andere Maleisië, Indonesië, Thailand en Singapore. De overheden van de diverse landen gaven helaas geen toestemming en steun om de projecten voort te zetten. We zijn nog steeds bereid om te investeren in onze initiatieven aldaar. Iedereen heeft recht op zuiver drinkwater uit de kraan.

Momenteel ondersteunen en adviseren wij overheidsinstellingen, waterschappen, advies- en ingenieursbureaus over de toepassing van verschillende waterplanten binnen de betreffende omgeving met zijn specifieke kenmerken en doelen.
Tevens bieden we hulp en advies bij particuliere initiatieven, zoals natuurvijvers, helofyten- of rietfilters, natuurontwikkelingsplannen, watertuinen, etc. Hierbij is ons streven om geen gebruik te maken van machinale en chemische hulpmiddelen bij het zuiveren van het water, maar echt uit te gaan van de kracht van de natuur. Wij zoeken altijd naar het verhelpen van verstoringen in de balans van een traject om een evenwichtig natuurlijke omgeving te creëren.

 

De Natuur investeert in ons.
Wij investeren in Natuur! 
E-mailen
Bellen
Map
Info