Grond verzakking

De situatie in Nederland ten aanzien van de hoogte van het grondoppervlak gaat stevig achteruit.
Door grondwater te laten zakken zakt tevens het land zelf. Ook door de grootschalige akkerbouw zijn er onvoldoende planten om het grondwater vast te houden.
Op de zandgronden wordt helemaal geen water meer vast gehouden, daarom heeft het westen last van grote verzakkingsproblematiek.

Zelfs in het Oosten van het land hebben ze last van rottende fundamentpalen onder de huizen. Muren schuren en hele straten verzakken daar. Kijk hier de uitzending 'Heel Holland zakt' van de Monitor.

Door aanplanting kan de bodem extra lagen aanmaken, denk aan het ontstaan van veengrond.


Oplossingen

Wij hebben gedacht over enkele oplossingen voor de lange termijn om deze grondwaterverzakking tegen te gaan. Daarin hebben we voor ieder wat wils. Zowel particulieren, bedrijven en de overheid kunnen investeren in het tegengaan van de grondverzakking in Nederland.


Particulier

Aanpak:

 • Door de betonnen ondergrond en de betegeling van de bodem, kan regenwater niet in de grond zakken, waardoor de grond onder de laag steen en beton uitdroogt.
 • Regenpijpen laten water weglopen in de afvoer. Koppel ze los, zodat ook dit regenwater direct in de grond kan zakken.
 • Als mensen een iets groter terrein hebben zouden ze wat grond kunnen uitgraven, zodat er vennetjes kunnen ontstaan.
 • Planten plaatsen als watermunt en andere moerasplanten

 Resultaat:

 • Er zal meer water in de grond blijven, vooral in dorpen en steden.
 • Het zal leiden tot minder verzakkingen en schade aan huizen.

Bedrijf

Aanpak:

 • Op het terrein zoveel mogelijk stenen bestrating weglaten.
 • De regenpijpen loskoppelen, zodat het water in de grond kan zakken en niet verdwijnt in de riolering.
 • Het telen van moerasplanten zoals lisdodde en riet. Dit kan tevens verwerkt worden tot isolatiemateriaal of dakbedekking. Het kan ook gebruikt worden voor culinaire doeleinden.
 • Het aanleggen van vennetjes en de ruimte geven aan de natuur (waar mogelijk).
 • Natuurzwembaden aanleggen in plaats van reguliere zwembaden, zodat planten kunnen groeien.
 • Stoppen met grondwateronttrekking om de gewassen te bevochtigen. Het water wordt sneller onttrokken dan dat het terug zakt de grond in. Veel water verdampt. Het herstel van het diepe grondwater duurt tientallen jaren door deze onttrekking.
 • Boeren zullen hun teelt moeten aanpassen. Maïs heeft heel veel water nodig. Er zijn andere gewassen die meer oorsprong hebben op de Nederlandse gronden. De afwisseling in oorspronkelijke gewassen maakt de grond vruchtbaarder.

Resultaat:

 • Het voorkomt grondverzakking.
 • De bodem wordt natter en maakt sproeien overbodig.
 • De grond zal veel vruchtbaarder zijn.
 • Het eigen terrein ziet er veel mooier uit.

Overheid

Aanpak:

 • Veel stuwen omhoog zetten waardoor het water vastgehouden wordt. Het zijn mini-sluisjes om het water echt wast te houden in bijvoorbeeld een sloot, loop of beekje.
 • De wet aanpassen, zodat de grondwateronttrekkingen van bedrijven kan worden tegen gegaan.
 • Stimuleren van meer gevarieerde gewassen door boeren.
 • Meer ruimte inrichten voor moeras en natuur
 • Beleid maken dat planten meer de ruimte krijgen en alleen weghalen als ze daadwerkelijk een probleem veroorzaken. Zodoende kan er weer veen en moeras ontstaan.

Resultaat:

 • Landelijk zullen er geen verzakkingen plaatsvinden doordat er betere flora en fauna is.
 
E-mailen
Bellen
Map
Info